Χ

χάβδα (επίρ.):  με ανοιχτά τα πόδια
χαϊρ' (το):  προκοπή
χαλεύου (ρ.):  ζητάω
χαμπέρ' (το):  είδηση
χλιάρ' (το):  κουτάλι
χούι (το):  συνήθεια
χούν' (η):  τοποθεσία ανάμεσα σε ράχες σε σχήμα χωνιού
χουχτάου (ρ.):  φωνάζω δυνατά
χτικιό (το):  φυματίωση
No votes yet

Νέα του Συλλόγου