Κανάλι YouTube

Είσοδος

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 - 2014

Πρόεδρος :  Τσιάντας Κωνσταντίνος
Α’ Αντιπρόεδρος :  Μάλλιος Ζαχαρίας
Β΄ Αντιπρόεδρος :  Λάππας Θωμάς
Γεν. Γραμματέας :  Μαλάμης Δημήτριος
Ταμίας :  Ρέντζιος Φώτιος
Ειδικός Γραμματέας :  Ζέρβας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων :  Μαγκάκης Λεωνίδας
 Έφορος Χορευτικών Τμημάτων :  Αντωνίου Σπυρίδων
Έφορος Υλικού :  Μαρέτης Σπύρος
Αναπληρωματικό μέλη :
Καραγιάννης  Νικόλαος και
Μακρής Γεώργιος

No votes yet

Νέα του Συλλόγου