Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

πρόλογος - εισαγωγικό σημείωμα

 

Ντοπιολαλιά.

 
Τι είναι η ντοπιολαλιά; Ντοπιολαλιά είναι ο προφορικός κυρίως λόγος των ανθρώπων μιας περιοχής. Με άλλα λόγια, είναι το σύνολο των εκφράσεων και λέξεων, που όλες μαζί δημιουργούν τη γλωσσική ταυτότητα, το γλωσσικό ιδίωμα, την τοπική γλωσσική ιδιομορφία κάθε περιοχής μιας χώρας. 
 

Σχόλια - Επιστημονικά Κείμενα

................

.

........

Α

 
 

αβανιά (η):  ζημιά, βλάβη,κακοτυχία

Δ

 
 

Νέα του Συλλόγου