Διοικητικά Συμβούλια

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης για τα έτη 2024-2025.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης  για την διετία 2024-2025 που προήλθε από την εκλογοαπαολογιστκή Συνέλευση της 17ης Σεπτεμβρίου 2023, η σύνθεση του οποίου  σύμφωνα με το άρ.20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :
 
       α.    Πρόεδρος: Λάζαρος Κιβρακίδης
       β.   Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Μαγκάκης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης για την διετία 2021-2023.

image

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης  για την διετία 2021-2023

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2020

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης  για την διετία 2019-2020 που προήλθε από την εκλογοαπαολογιστκή Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2018, η  σύνθεση του οποίου  σύμφωνα με το άρ.20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :
 
       α.    Πρόεδρος: Λεωνίδας Μαγκάκης
       β.    Α΄ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Ρέντζιος
       γ.    Β΄ Αντιπρόεδρος:Ζαχαρίας Μάλλιος

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης.

image

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης, έπειτα από τον απρόσμενο  θάνατο του Προέδρου του, προέβη με την αρ. 3/4-3-2016 Πράξη του, στην ανασυγκρότηση της σύνθεσής του η οποία έχει ως ακολούθως:
 
1. Πρόεδρος:  Ρέντζιος Φώτιος
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: Ζέρβας Κωνσταντίνος
3. Β΄ Αντιπρόεδρος : Λάππας Θωμάς
4. Γενικός Γραμματέας : Μαρέτης Σπυρίδων
5. Ειδικός Γραμματέας : Μαλάμης Δημήτριος
6. Ταμίας : Τζουρμανάς Κωνσταντίνος
7. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαγκάκης Λεωνίδας

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015  συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης που προήλθε από την πρόσφατη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου της 10ης Ιανουαρίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ.20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 - 2014

Πρόεδρος :  Τσιάντας Κωνσταντίνος
Α’ Αντιπρόεδρος :  Μάλλιος Ζαχαρίας
Β΄ Αντιπρόεδρος :  Λάππας Θωμάς
Γεν. Γραμματέας :  Μαλάμης Δημήτριος
Ταμίας :  Ρέντζιος Φώτιος
Ειδικός Γραμματέας :  Ζέρβας Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων :  Μαγκάκης Λεωνίδας
 Έφορος Χορευτικών Τμημάτων :  Αντωνίου Σπυρίδων
Έφορος Υλικού :  Μαρέτης Σπύρος
Αναπληρωματικό μέλη :
Καραγιάννης  Νικόλαος και
Μακρής Γεώργιος

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Α’ Αντιπρόεδρος : Αηδόνης Σταύρος
Β΄ Αντιπρόεδρος : Μάλλιος Ζαχαρίας

Δοικητικό Συμβούλιο 2007-2010

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Α’ Αντιπρόεδρος : Ρέντζιος Φώτιος
Β΄ Αντιπρόεδρος : Παπαδημητρίου Περιστέρα
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Λάππας Θωμάς
Ειδικός Γραμματέας : Μαλάμης Δημήτριος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων : Μάλλιος Ζαχαρίας
Έφορος Χορευτικών Τμημάτων : Γεωργίου Σταύρος
Έφορος Υλικού : Μαγκάκης Λεωνίδας

Δοικητικό Συμβούλιο 2005-2007

Πρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Ρέντζιος Φώτιος
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Λάππας Θωμάς
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Γεωργίου Σταύρος
Μέλος : Μαγκάκης Λεωνίδας
Μέλος : Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Μέλος : Μποχώτης Κωνσταντίνος
Μέλος : Ζώτος Αναστάσιος

Δοικητικό Συμβούλιο 2002-2005

Πρόεδρος : Ρέντζιος Φώτιος
Αντιπρόεδρος : Τσιάντας Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας : Αηδόνης Σταύρος
Ταμίας : Λάππας Θωμάς
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Γεωργίου Σταύρος
Μέλος : Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Μέλος : Παπάς Ιωάννης

Νέα του Συλλόγου