Κανάλι YouTube

Είσοδος

Ιστορικά έγγραφα, αρχεία και χάρτες

Απόσπασμα διαταγής 30-10-1940 του Υποστράτηγου Κατσιμήτρου

 
Ιιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα  έγγραφα , οι Διαταγές και οι χάρτες των πολεμικών επιχειρήσεων της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ιωαννίνων που αναρτώνται στο παρόν ιστότοπο.
Τά έγγραφα αυτά όπως οι χάρτες και οι διαταγές οι οποίες φέρουν τον χαρακτηρισμό "ΑΠΟΡΡΗΤΟ" και "ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ" προέρχονται από το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου και δόθησαν στο Σύλλογο Ηπειρωτών Κοζάνης από την 8η Επιλαρχία Αναγνωρίσεως στην οποία υπάγεται το Μουσείο,  τόσο για τις ανάγκες της Ιστοσελίδας μας, όσο και για τις ανάγκες της έκθεσης που διαργανώνεται στο Λαογραφικό Μουσείο Καλπακίου  με την συνεργασία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Τουρισμού-Κοινωνικής πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Κοζάνηςαπό τις 21-31 Οκτωβρίου 2010.
Εκ μέρους του Συλλόγου εκφράζονται και δημόσια οι ευχαριστίες μας προς το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου για την σημαντική του υποστήριξη.
 

Απόσπασμα διαταγής 30-10-1940 του Υποστράτηγου Κατσιμήτρου
Διαταγή ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ιωαννίνων στις 6-11-1940
Διαταγή ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ιωαννίνων (προς τον τομέα Νεγράδων)
Διαταγή ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ιωαννίνων στις 12-2--1940
 Χάρτης Πολεμικών Επιχειρήσεων περιοχής Θεσπρωτίας
Χάρτης πολεμικών Επιχειρήσεων περιοχής Κονίτσης
Χάρτης περιοχής Δολιανών -Παρακαλάμου
Διαταγή Επιχειρήσεων Α' Σώματος Στρατού (20-11-40)
Διαταγή Επιχειρήσεων Α' Σώματος Στρατού (23-11-40)
Διαταγή Επιχειρήσεων Α' Σώματος Στρατού (10-11-40)
Ιστορικά έγγραφα, αρχεία και χάρτες
Διαταγή Επιχειρήσεων Α' Σώματος Στρατού (16-11-40)
Διαταγή Επιχειρήσεων Α' Σώματος Στρατού (23-11-40)
Αυστηρώς Απόρρητο σχέδιο Αμυντικού Ελιγμού ΙΒβ
Απόρρητη διαταγή του Στρατηγού Παπάγου (16-9-1940 α' σελίδα)
Απόρρητη διαταγή του Στρατηγού Παπάγου (16-9-1940 β' σελίδα)
Βασιλική Αεροπορία - "Πρότασις" του Αεροπόρου Σακελλαρίου Ιωάννη (α' σελίδα)
Βασιλική Αεροπορία - "Πρότασις" του Αεροπόρου Σακελλαρίου Ιωάννη (β' σελίδα)
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Νέα του Συλλόγου